SCIP CZECH
 

SCIP CZECH

S ohledem na nové výzvy související s praktickým naplňováním Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, jsme se rozhodli obnovit činnost občanského sdružení SCIP CZECH.


Činnost sdružení chceme zaměřit specificky na podporu aktivit jejichž cílem je:

Sdružení nechceme profilovat jako širokou platformu zájemců o "Competitive Intelligence" (CI) a suplovat tak roli organizací jako je "Strategic and Competitive Intelligence Professionals" (www.scip.org) nebo aktivity jako je www.portalci.cz.

Chceme oslovit zájemce o aktivní spolupráci na konkrétních projektech s cílem získat potřebné prostředky a podporu na jejich realizaci.

Kontakt: Ing. Tomáš Vejlupek, tomas.vejlupek@scip-czech.cz

 

© 2005-2011 SCIP CZECH